รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายสมพจน์ บุญมา (พจน์)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 3
อีเมล์ : photnurse@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช
ตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ที่อยู่ที่ทำงาน

: รพ.โพทะเล อ.โพทะเล จ.พิจิตร

วันที่บันทึกข้อมูล : 07 พ.ย. 2565,21:44 น.   หมายเลขไอพี : 118.174.227.4


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล